Available courses

Hoe evolueert je eigen klaspraktijk: differentiëren en activeren

opzet van een cursus als dlo

Het team wil leren moeilijke en spannende zaken te kunnen uitspreken.

Na een korte inleiding werken we aan een aantal principes in de communicatie. Door het uitwisselen van eigen ervaringen en die te verbinden met de theoretische achtergrond, leer je welke gereedschappen je nodig hebt en verder kunt ontwikkelen voor het professioneel communiceren op school.

In de cursus behandelen we verschillende thema’s die bij communicatie in de organisatie altijd een rol spelen: subassertief en assertief reageren; verschil tussen inhoud en proces; verantwoordelijkheid en eigenaarschap; erkennen en herkennen; goed en fout; invullen en checken. Daarnaast oefenen we aan de hand van verschillende casussen (gemaakt en eigen ervaringen) de verschillende stappen in de communicatie.


We streven allemaal naar een school waar het prettig werken is met elkaar. Waar er een flow wordt ervaren en waar je met plezier naar toe gaat. Toch komt er geregeld een (plotselinge) stagnatie voor. Sturing lijkt te ontbreken, mensen klagen en geven aan zich “onveilig” te voelen. Als directeur, teamleider, rector, bestuurder wil je graag een professionele vrijeschoolcultuur, waarin het gemeenschappelijk streven de organisatie voedt, waarin we elkaar aanspreken en waar het als prettig ervaren wordt als we fouten bespreken om het nog beter te laten worden. Om deze professionele vrijeschoolcultuur te bereiken kun je een traject starten van teamontwikkeling waarin je daarnaar toewerkt. In deze tweedaagse cursus leer je de principes van een professionele vrijeschoolcultuur, zodat je met deze theoretische kennis en inspiratie zelf aan de slag kan.